15. Wykorzystanie urządzeń mobilnych i sensorów do diagnostyki medycznej i monitorowania stanu zdrowia
Temat realizowany w firmie Examobile – inż. lub mgr
Wykorzystanie urządzeń mobilnych / sensorów (zewnętrznych i wewnętrznych) do pomiaru i monitorowania stanu środowiska oraz jego wpływu na zdrowie (np. zanieczyszczenia powietrza itp.). Wykorzystanie urządzeń mobilnych / aplikacji do zwiększenia skuteczności Ratownictwa Medycznego (tutaj aplikacje + wykorzystanie czujników do monitorowania zdrowia, ostrzegania i szybszego informowania o zagrożeniu zdrowia). W tej grupie interesują nas zarówno rozwiązania hardwarowe (nowe rodzaje urządzeń i sensorów współpracujące z urządzeniami mobilnymi) jak i softwarowe czyli aplikacje pozwalające zarządzać różnymi danymi i stanowiące narzędzia do diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia lub poszczególnych obszarów.


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017