Zakres do ustalenia z promotorem.


Promotor: 
Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
magisterska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2019