25. WMS – system rejestracji czasu pracy  w technologii Xamarin
Temat realizowany w firmie Pitney Bowes – inż. lub mgr
Celem pracy jest zaprojektowanie, implementacja, przetestowanie i wdrożenie aplikacji obsługującej system rejestracji pracy na urządzeniach mobilnych. W zakres pracy wchodzi też integracja z istniejącym systemem - serwer/baza lokalna - wykrywanie obecności np. po zalogowaniu do routera w pracy - możliwość podejrzenia obecnych statystyk - rezerwacja pokojów konferencyjnych - zamawianie obiadów? - system powiadomień? - „import” danych z czytnika/rejestratora do istniejącej struktury bazodanowej? 1. Projekt 2. Implementacja 3. Testowanie 4. Wdrożenie.


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos, prof. ATH

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017