Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Napisanie narzędzia do generacji opisu grafów
  3. Podsumowanie i wnioski

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017