9. Web User Interface as an Extension for Relational Database Comparison Tools (Interfejs webowy jako rozszerzenie narzędzi porównujących relacyjne bazy danych)
Temat realizowany w firmie Pitney Bowes – inż.
Zachęcamy, aby część drukowana tej pracy została napisana w jęz. angielskim
Scope of work:

  1. Analysis of functional requirements
  2. System specification
  3. Implementation of the system in form of web application Technology stack: Java, Groovy, H2DB, AngularJS
  4. Formulation of final conclusions 

Zakres pracy:

  1. Analiza wymagań funkcjonalnych
  2. Projekt sytemu
  3. Wykonanie systemu w postaci aplikacji webowej w technologiach: Java, Groovy, H2DB, Angular
  4. Sformułowanie końcowych wniosków

Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017