• Geneza problemu
  • Uwierzytelnianie użytkowników na trzech poziomach
  • Porównawcze charakterystyki zaprojektowanego systemu

 


Promotor: 
dr inż. Uliana Iatsykovska

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2019