Zakres:

1. Charakterystyka ogólna poszczególnych faz zarządzania kryzysowego

2. Projekt systemu teleinformatycznego wspierającego zarządzanie kryzysowe

3. Analiza aplikacji dedykowanej do komunikacji w sytuacjach nadzwyczajnych


Promotor: 
prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
dowolny

Rok: 
2017