Tematem pracy jest implementacja kalendarza (wydarzeń, planu lekcji ...) w CMS Drupal z wykorzystaniem technologii CalDAV.

Najprostszą metodą może być implementacja bilioteki sabre/dav jako moduł Drupala.

Praca powinna pozwolić na stworzenie prototypu strony planu zajęć, która umożliwia ekport wydarzeń do innych aplikacji poprzez CalDAV.


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2022