Zakres:

1. Idea i ważniejsze przeprowadzone ataki odmowy usługi na serwisy i portale internetowe

2. Znane scenariusze przeprowadzania ataków odmowy usługi oraz ich techniki i atakiskładowe.

3. Znane i możliwe ataki rozproszone odmowy usługi

4. Narzędzia do zarzadzania atakami odmowy usługi

5. Scenariusze praktyczne ataków odmowy usługi

6. Projekt systemu obrony przed atakami odmowy usługi


Promotor: 
prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
dowolny

Rok: 
2017