Do wykonania aplikacja webowa:

  1. administrator może wybierać zadania ze strony www.spoj.com
  2. administrator określa termin na wykonanie zadania
  3. administrator określa liczbę punktów za zadanie
  4. uczestnik zgłasza swoje konto spoj do weryfikacji
  5. system aktualizuje punktację

 


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2018