Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Implementacja BDS – PGA 2.0
  3. Implementacja Flow – Map
  4. Podsumowanie i wnioski

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
AiR

Rok: 
2017