Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Implementacja doświadczeń związanych z sieciami 3 – f. w PSpice
  3. Podsumowanie i wnioski

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
AiR

Rok: 
2017