Zakres:

1. Zagadnienia architektury wewnętrznej mikroprocesorów oraz elementów architektury komputerów: magistrali, systemu przerwań, pamięci konfiguracyjnej i podsystemu BIOS.

2. Wybór symulatorów do stanowiska laboratoryjnego.

3. Projekt stanowiska laboratoryjnego architektury komputerów w oparciu o wybrane symulatory.


Promotor: 
prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
dowolny

Rok: 
2017