Wykonanie programu implementującego konwolucyjną sieć neuronową przeznaczoną do rozpoznawania obrazów z wykorzystaniem kart GPU. Mamy kilka kart Nvidia GTX 1080, które możemy umieścić w komputerach w pracowni L412 i dać dyplomantowi zdalny dostęp z domu przez VPN i Remote Desktop. Program powiniem także umożliwiać zrównoleglenie obliczeń na kilka kart będących w kilku komputerach, co nie powinno być trudne. Większym wyzwaniem będzie taka implementacja sieci na GPU, która by się dobrze skalowała. Można wykorzystać bibliotekę CUDAfy.NET. Sam interface użytkownika jest proponowany w WPF, choć jest on mało istotny, a nawet obejdzie się bez niego gdy wszelkie parametry będą wczytywane z pliku konfiguracyjnego. Temat może być realizowany przez dwóch studentów, współpracujących ze sobą nad finalnym programem - wówczas zostanie on formalnie podzielony na dwa podtematy.


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
magisterska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017