Zakres pracy:
1. Analiza funkcjonalnych prototypów
2. Opracowanie schematu strukturalnego
3. Wybór komponentów
4. Wybór projektu CAD sprzętu i oprogramowania
5. Rozwój i testowanie sprzętu
6. Rozwój i testowanie firmware
7. Wszechstronne weryfikacja opracowanego urządzenia


Promotor: 
prof. dr hab.inż.Roman Kochan

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
AiR

Rok: 
2017