Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Realizacja sprzętowa
  3. Realizacja programowa
  4. Podsumowanie i wnioski 

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017