Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Projekt filtru cyfrowego
  3. Implementacja
  4. Wnioski i podsumowanie

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
AiR

Rok: 
2017