Zakres:

  1. Geneza technologii ICT
  2. Projekt ICT dla firmy
  3. Analiza zaprojektowanej ICT

Promotor: 
prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
dowolny

Rok: 
2017