• System musi być zgodny z normą WCAG 2.0;
  • Badanie użyteczności interfejsu;
  • Ankieta potrzeb;

Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017