Zaproponować warianty wykrywania nieautoryzowanego wzrostu uprawnień programów w środowisku telefonu na podstawie Androidu.

Skorzystać z modyfikacji wywołań systemowych do wykrycia eskalacji przed/po wywołaniu systemowym.


Promotor: 
prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
dowolny

Rok: 
2017