Celem pracy jest porównanie dostępnych systemów nauczania dystansowego tzw. LMS (ang. learning management systems).

Obecnie istnieje wiele rozwiązań tego typu, a celem pracy jest ich porównanie pod kątem możliwości oraz łatwości obsługi.

W zarkes porównań powinny wchodzić zaawansowane systemy, takie jak moodle, Open edX, MS Teams, jak i te oparte o popularne systemy CMS np. LearnPress, Opigno.


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Typ: 
magisterska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2020