Problem silnie spójnych składowych w digrafach jest rzadko omawiany, algorytmy są omówione nie we wszystkich książkach z grafów, jest kilka wersji algorytmu, można porównać ich efektywność np. na tzw. benchmarkach grafach przykładowych z zasobów internetowych.

Tematy mogą być lekko zmodyfikowane po konsultacjach ze Studentem.


Promotor: 
Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017