5. Plugin to Selected eCommerce Platform utilizing Pitney Bowes Global Trade API (Wtyczka do wybranej platformy eCommerce wykorzystującej Pitney Bowes Global Trade API)
Temat realizowany w firmie Pitney Bowes – inż.
Zachęcamy, aby część drukowana tej pracy została napisana w jęz. angielskim
Scope of work: 1. Analysis of functional requirements and choice of technologies. 2. Project of the plugin to selected eCommerce platform. 3. Implementation of the plugin utilizing Pitney Bowes Global Trade API. 4. Edition of written part of thesis. Zakres pracy: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych i wybór technologii realizacji pracy. 2. Projekt wtyczki do wybranej platformy sprzedażowej. 3. Implementacja wtyczki z wykorzystaniem Pitney Bowes Global Trade API. 4. Edycja pisemna pracy.


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017