4. Plugin to Selected eCommerce Platform for Managing Parcel Shipment utilizing PB Shipping API (Wtyczka do wybranej platformy eCommerce do zarządzania wysyłką zamówień z wykorzystaniem PB Shipping API)
Temat realizowany w firmie Pitney Bowes – inż.
Zachęcamy, aby część drukowana tej pracy została napisana w jęz. angielskim
Scope of work: 1. Analysis of functional requirements and choice of technologies. 2. Project of the plugin. 3. Implementation of the plugin utilizing PB Shipping API. 4. Edition of written part of thesis. Zakres pracy: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych i wybór technologii realizacji pracy. 2. Projekt wtyczki do wybranej przez siebie platformy sprzedażowej. 3. Implementacja wtyczki z wykorzystaniem PB Shipping API. 4. Edycja pisemna pracy.


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017