Tematem pracy jest stworzenie klastra obliczeniowego z komputerów znajdujących się w sali 313 lub 312. Klaster oparty ma być o system Linux startujący w trybie LiveCD.


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017