Praca dydaktyczna. Opracowanie kursu do przedmiotu Inżynieria Oprogramowania


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2021