Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Implementacja bibliotek STM
  3. Implementacja bufora
  4. Wnioski i podsumowanie

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
AiR

Rok: 
2017