7. Graphical Designer for ZPL labels (Edytor graficzny do generowanie etykiet w kodzie ZPL)
Temat realizowany w firmie Pitney Bowes – inż.
Zachęcamy, aby część drukowana tej pracy została napisana w jęz. angielskim
Scope of work: 1. Analysis of functional requirements and choice of technologies. 2. Project of application that allows to create ZPL labels in design mode. 3. Implementation of the application 4. Edition of written part of thesis. Zakres pracy: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych i wybór technologii realizacji pracy. 2. Projekt aplikacji do generowania etykiet ZPL w trybie graficznym. 3. Implementacja projektu aplikacji. 4. Edycja pisemna pracy.


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017