Celem pracy jest opracowaniue gry do nauki programowania i algorytmiki na urządzenia mobilne.

Gra ma wykorzystywać rzeczywistość rozszerzoną i składać się będzie z drewnianych klocków oraz programu realizującego zadania określone z wykorzystaniem klocków.

Podobne rozwiązania:

Biblioteki:


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017