np. rodzina drzew napinających grafu – z podziałem na klasy izomorficzne

Np. rodzina grafów o n wierzchołkach ile jest grafów nieizomorficznych w takiej rodzinie, wizualizacja polega na przyjaznym użytkownikowi wyświetleni
i zapisaniu rodziny do pliku, inne rodziny to grafy samo-dopełniające dla kolejnych n = |V|.

Zakres pracy:

  1. Definicje rodziny grafów oraz wybór rodzin do realizacji
  2. Przegląd literatury
  3. Wybór i opracowanie algorytmów
  4. Opracowanie oprogramowanie do wizualizacji oraz generowania grafów
  5. Generowanie wybranych rodzin
  6. Podsumowanie i wnioski

Tematy mogą być lekko zmodyfikowane po konsultacjach ze Studentem.


Promotor: 
Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017