Można oprzeć się na projekcie na zaliczenie i go rozwinąć – dodać kryterium Havel-Hakimi oraz identyfikację grafów izomorficznych, rozróżnić drzewa oraz inne grafy, opracować sposób rysowania drzew np. od wybranego korzenia.

Zakres pracy:

  1. Kryteria graficzności grafów
  2. Przegląd literatury
  3. Wybór i opracowanie algorytmów
  4. Opracowanie oprogramowanie do wizualizacji oraz generowania grafów
  5. Generowanie wybranych grafów oraz rodzin grafów
  6. Podsumowanie i wnioski

Tematy mogą być lekko zmodyfikowane po konsultacjach ze Studentem.


Promotor: 
Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017