Celem pracy jest budowa emulatora istniejącego stolika LED.

Praca ma na celu stworzenie oprogramowania ułatwiającego pisanie programów / gier na stolik LED.

 


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2020