8. Easy Returns – Application for Management of Order Returns Integrated with SendSuite Live (Easy Returns – aplikacja zwrotów zamówień zintegrowana z oprogramowaniem SendSuite Live)
Temat realizowany w firmie Pitney Bowes – inż.
Zachęcamy, aby część drukowana tej pracy została napisana w jęz. angielskim
Scope of work: 1. Analysis of functional requirements and choice of technologies. 2. Project of the application integrated with SendSuite Live. 3. Implementation of the application. 4. Edition of written part of thesis. Zakres pracy: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych i wybór technologii realizacji pracy 2. Projekt aplikacji zintegrowanej z oprogramowaniem SendSuite Live. 3. Implementacja aplikacji. 4. Edycja pisemna pracy


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017