Celem pracy jest opracowanie rozproszonego systemu lokalizacji i identyfikacji rodzaju statku powietrznego z wykorzystaniem koncepcji Internetu Rzeczy.

Proponowane rozwiązanie może wykorzystywać mikrokomputer RaspberryPi z zestawem mikrofonów celem określenia lokalizacji oraz algorytm wykorzystujący uczenie maszynowe celem określenia rodzaju.

Celem nauczania można wykorzystać dane z systemu ADS-B (jak flightradar).

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920920307148


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Praca została już zarezerwowana

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2022