22. Comparative Analysis of Graph Database Solutions (Analiza porównawcza grafowych baz danych)
Temat realizowany w firmie Pitney Bowes – inż.
Zachęcamy, aby część drukowana tej pracy została napisana w jęz. angielskim
Scope of work: 1. Review of available graph database solutions. 2. Scientific research on available graph database solutions. 3. Analysis of the results. 4. Edition of written part of thesis. Zakres pracy: 1. Zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami w zakresie grafowych baz danych. 2. Przeprowadzenie badań kilku wybranych rozwiązań grafowych baz danych. 3. Analiza wyników badań. 4. Edycja pisemna pracy.
 


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
magisterska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017