Detekcja błędów drukowania na drukarce 3d na podstawie obrazu Video za pomocą sieci neuronowych.


Promotor: 
dr Łukasz Więcław

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
magisterska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2021