24. Asystent / agregator powiadomień
Temat realizowany w firmie Pitney Bowes – inż.
(a'la blackberry hub/dashclock widget) - kontener dla innych API, korzystając z wielu różnorakich API umożliwić zebranie wszystkich danych w jednej aplikacji, - dobrze przemyślana implementacja, łatwość dodawania rozszerzeń - (opcjonalnie - wtedy robi się z tego magisterka) opcja serwera, dostępu przez www przy prostej autentykacji - skupienie na udostępnieniu tego w przyszłości dla innych developerów / jako baza do nauki dla innych studentów podczas zajęć z programowania mobilnego / API 1. Projekt 2. Implementacja 3. Testowanie 4. Wdrożenie.
 


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
magisterska

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017