6. API Consolidating Carrier Tracking Services for Polish eCommerce Market (API konsolidujące mechanizmy śledzenia przesyłek kurierskich dla polskiej branży eCommerce)
Temat realizowany w firmie Pitney Bowes – inż.
Zachęcamy, aby część drukowana tej pracy została napisana w jęz. angielskim
Scope of work: 1. Analysis of functional requirements and choice of technologies. 2. Project of API 3. Implementation of API and creation of manuals for developers 4. Edition of written part of thesis. Zakres pracy: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych i wybór technologii realizacji pracy. 2. Projekt API. 3. Implementacja API wraz z przygotowaniem dokumentacji dla programistów. 4. Edycja pisemna pracy.


Promotor: 
dr hab. inż. Mirosław Kordos

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2017