Zakres pracy:

  1. Analiza literatury
  2. Analiza skrytptów
  3. Synteza
  4. Podsumowanie i wnioski 

Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
inżynierska

Kierunek: 
AiR

Rok: 
2017