• Przegląd literatury
  • Koncepcja oznakowania plików
  • Analiza zaprojektowanego systemu

 


Rezerwacja tematu: 
Temat dostępny

Typ: 
mgr/inż.

Kierunek: 
Informatyka

Rok: 
2019