dr inż. Rafał Szklarczyk

Zakład Informatyki

Stanowisko: adiunkt


rszklarczyk@ath.bielsko.pl
+48 33 8279390

Pokój służbowy: A303

Konsultacje:
  • wtorek: 09:35 - 11:30

Rozkład zajęćPublikacje

Recenzowane artykuły w czasopismach naukowych
Autor Tytuł Journal
Orobchuk B., Sysak I., Babiuk S., Rajba T., Karpinski M., Klos-Witkowska A., Szkarczyk R., Gancarczyk J. Development of Simulator Automated Dispatch Control System for Implementation in Learning Process Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, 21-23 September, Vol. 1. Pp. 210-214 2017