mgr inż. Łukasz Hamera

Stanowisko: Pracownik dydaktyczno-naukowy


lhamera@ath.bielsko.pl
+48 33 8279262

Pokój służbowy: A315

Konsultacje:
  • Dla studentów konsultacje na platformie MS Teams.

Rozkład zajęć


Publikacje: Łukasz Hamera (0000-0002-3028-4433) (orcid.org)

Prowadzone przedmioty

  • Programowanie I/II/III/IV (C++ oraz C#)
  • Techniki testowania aplikacji
  • Tworzenie wielowarstwowych aplikacji biznesowych
  • Inżynieria oprogramowania
  • Modelowanie z wykorzystaniem UML
  • Nierelacyjne Bazy Danych - NoSQL