dr Łukasz Więcław

Stanowisko: adiunkt


lwieclaw@ath.bielsko.pl
+48 33 8279262

Pokój służbowy: A315a

Konsultacje:
  • Czwartek: 11:30 - 12:30
  • możliwe konsultacje zdalne w innych godzinach, umówionych drogą elektroniczną

Rozkład zajęć


 

Biometria

Materiały naukowe / wyniki badań

 

Dla Studentów

Materiały do zajęć dydaktycznych

 

Prace dyplome

Tematy prac dyplomowych


Publikacje

https://orcid.org/0000-0002-4866-6122

 

  • Absolwent Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (studia licencjackie i magisterskie oraz obrona doktorska).
  •  Praca Doktorska: "Analiza i poprawa jakości cyfrowych obrazów linii papilarnych", Promotor: Piotr Porwik, Obrona: 25.03.2013 r.
  •  Zainteresowania naukowe: biometria, daktyloskopia, przetwarzanie obrazów.
  •  Przedmioty: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe, Internet Rzeczy, Projektowanie rozwiązań internetowych, Systemy operacyjne.
  •  Zainteresowania prywatne: aplikacje webowe, e-marketing, bezpieczeństwo systemów informatycznych.