dr Aleksandra Kłos-Witkowska

Stanowisko: adiunkt


awitkowska@ath.bielsko.pl
+48 33 8279262

Pokój służbowy: A315

Konsultacje:
  • wtorek: 13:15 - 14:00

Rozkład zajęć


Publikacje

https://orcid.org/0000-0003-2319-5974

 

Absolwentka Instytutu Fizyki im A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego (Studia Magisterskie oraz Studia Doktoranckie). Laureatka prestiżowego stypendium Marii Curie. Odbyła staże naukowe w Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie (Göttingen, Niemcy), University of Ioannina (Grecja), University of Helsinki (Finlandia). Współpracowała z naukowcami z Oxford University. Recenzent w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe: wpływ pól elektromagnetycznych na substancje biologiczne, sensory.

Działalność dydaktyczna:
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń rachunkowych z podstaw elektrotechniki i elektroniki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych (komputerowych) z elektrotechniki i elektroniki na Wydziale Zarzšdzania i Informatyki, kierunek transport
Prowadzenie wykładów, ćwiczeń rachunkowych z elektroniki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
Opracowanie nowych programów nauczania (wykładów) i ćwiczeń z elektrotechniki i elektroniki oraz z elektroniki
Członek komisji egzaminacyjnej (obrona prac dyplomowych)