2022
Temat Promotor Typ Kierunek Dostępność
Komputerowo wspomagana selekcja oraz detekcja cech biometrycznych dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
Autonomiczny robot z pozycjonowaniem optycznym dr Łukasz Więcław mgr/inż. dowolny
Elektroniczny system wizyjnej analizy meczu piłkarskiego dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
System Planów - Responsywny kalendarz w systemie CMS Drupal z wykorzystaniem technologi CalDAV dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
Wyznaczanie punktu referencyjnego na obrazie linii papilarnych dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
Uniwersalny szablon stron dla Wydziałów i Katedr ATH. dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
System wyostrzania zdjęć z wykorzystaniem machine learning dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
Dźwiękowy system rozpoznawania statków powietrznych. dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
2021
Temat Promotor Typ Kierunek Dostępność
Drukarka 3D o polu roboczym 300x300cm dr Łukasz Więcław AiR
Ploter leserowy 6W dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
Automatyczna detekcja błędów drukowania 3D z wykorzystaniem machine learning dr Łukasz Więcław magisterska Informatyka
Interaktywny kurs wzorców projektowych dr Łukasz Więcław Informatyka
2020
Temat Promotor Typ Kierunek Dostępność
Indoor GPS - nawigacja wewnątrz budynków dr Łukasz Więcław mgr/inż. dowolny
WebAssembly - wydajne aplikacje przeglądarkowe dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
Emulator stolika LED dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
System rezerwacji wykorzystujący kalendarz MS Exchange dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
Interaktywny kurs Internetu Rzeczy dr Łukasz Więcław magisterska Informatyka
Interaktywny kurs tworzenia stron Internetowych dr Łukasz Więcław magisterska Informatyka
System chatbota wykorzystujący sztuczną inteligencję dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
Porównanie systemów zdalnego nauczania online dr Łukasz Więcław magisterska Informatyka
2019
Temat Promotor Typ Kierunek Dostępność
Fotobudka dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
System monitorowania stanu otwarcia okien dr Łukasz Więcław magisterska Informatyka
Konsola do edycji zdjęć w programie Lightroom (oparta o Arduino) dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
System szyfrowania tekstu na platformie Android z wykorzystaniem różnych algorytmów mgr/inż. Informatyka
Android Video - szyfrowanie i udostępnianie mgr/inż. Informatyka
Aplikacja antywirusowa dla systemu Android mgr/inż. Informatyka
Bezpieczne przechowywanie plików w chmurze przy użyciu kryptografii hybrydowej mgr/inż. Informatyka
Śledzenie ataków przy użyciu oznaczania pakietów mgr/inż. Informatyka
Trzypoziomowy system uwierzytelniania hasła mgr/inż. Informatyka
Budowa drukarki 3d o dużym polu roboczym dr inż. Tomasz Gancarczyk inżynierska AiR
Wizualizacja silnych składowych spójności digrafów Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak inżynierska Informatyka
Enumeracja wybranych rodzin grafów oraz podgrafów Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak inżynierska Informatyka
Grafy i humanistyka – opisowy Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak inżynierska Informatyka
Wyznaczanie minimalnego drzewa grafu w ujęciu wielokryterialnym z ograniczeniami Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak magisterska Informatyka
Wybrane algorytmy sztucznej inteligencji dla problemów grafowych Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak magisterska Informatyka
2018
Temat Promotor Typ Kierunek Dostępność
System Ligi Algorytmicznej dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
Wykonanie nowej wersji witryny www dla Klubu Uczelnianego AZS ATH dr inż. Paweł Fałat inżynierska Informatyka
2017
Temat Promotor Typ Kierunek Dostępność
Budowa oraz pozycjonowanie i depozycjonowanie strony internetowej przyjaznej SEO dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
Continuous Delivery - Narzędzia wspierające proces ciągłego developmentu aplikacji webowych dr Joanna Nikodem mgr/inż. Informatyka
Środowisko rzeczywistości wirtualnej w grze typu escape room dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
Projekt i prototyp systemu e-dziekanatu z wykorzystaniem responsywnego interfejsu użytkownika z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
Aplikacja dla firmy kurierskiej z wykorzystaniem technologii Xamarin i NFC dr hab. inż. Mirosław Kordos, prof. ATH inżynierska Informatyka
WMS – system rejestracji czasu pracy w technologii Xamarin dr hab. inż. Mirosław Kordos, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Gra do nauki programowania wykorzystująca rzeczywistość rozszerzoną dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
Klaster komputerowy klasy Beowulf dr Łukasz Więcław mgr/inż. Informatyka
Realizacja JAL w zasobach FPGA inżynierska AiR
Przetwarzanie sygnałów w strukturach FPGA inżynierska AiR
Implementacja USB w architekturze STM32 inżynierska AiR
Sterownik silnika krokowego wykorzystujący uC AVR - stanowisko lab. inżynierska AiR
STM32 - implementacja Ethernetu inżynierska AiR
Symulacja przetworników A/C i C/A w PSpice inżynierska AiR
Symulacja obwodów 3 - fazowych w Pspice inżynierska AiR
ABC presynteza - praca doświadczalna inżynierska AiR
Syntezer układów kombinacyjnych inżynierska AiR
Syntezer układów sekwencyjnych inżynierska AiR
Wykorzystanie środowiska CUBE MX w praktyce projektowej mgr/inż. Informatyka
Wizualizacja grafów z formatu pla mgr/inż. Informatyka
Implementacja złożonych projektów w strukturach FPGA mgr/inż. Informatyka
Implementacja rdzenia uC w strukturze FPGA mgr/inż. Informatyka
Raspberry PI – dozór mgr/inż. Informatyka
Generator funkcyjny mgr/inż. Informatyka
Analizator formatu pla mgr/inż. Informatyka
Analizator formatu kiss mgr/inż. Informatyka
Generator opisów HDL mgr/inż. Informatyka
Wizualizacja grafów z formatu kiss mgr/inż. Informatyka
Generowanie i wizualizacja rodzin grafów Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak inżynierska Informatyka
Wielokryterialny TSP dla sieci dróg w Polsce Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak inżynierska Informatyka
Generowanie grafów według zadanego ciągu stopni wierzchołków Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak inżynierska Informatyka
Porównanie algorytmów wydzielania silnie spójnych składowych grafu skierowanego Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak inżynierska Informatyka
Porównanie algorytmów kolorowania grafów Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak magisterska Informatyka
Problem podziału grafu i jego wizualizacja Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak magisterska Informatyka
Hybrydowy problem komiwojażera z dronami Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak magisterska Informatyka
E-bilety do środków transportu Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak magisterska Informatyka
Moduł programowy gwarantowanego usuwania danych z nośników magnetycznych prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko inżynierska Informatyka
Moduł uwierzytelniania biometrycznego prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko inżynierska Informatyka
Programowy moduł kryptograficzny z kluczem publicznym do ochrony danych prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko inżynierska Informatyka
Programowy moduł steganograficzny do zapewniania poufności danych prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko inżynierska Informatyka
System zapewnienia integralności danych na podstawie kodów haszujących prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko inżynierska Informatyka
Programowy moduł kryptograficzny symetryczny prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko inżynierska Informatyka
Moduł kryptograficzny do ochrony bazy danych prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko inżynierska Informatyka
System wykrywania ataków na podstawie pułapek typu Honeypot prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko inżynierska Informatyka
System oceny ryzyka utraty zasobów informacyjnych prof. dr hab. inż. Oleksandr Korchenko inżynierska Informatyka
Projekt cyfrowego łącza dla bezprzewodowej transmisji sygnałów pomiarowych dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Projekt protokołu dla cyfrowej transmisji radiowej dla sieci sensorowej typu single-hop z dostępem losowym dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Opracować system modulacji i zaprojektować modulator do transmisji pakietów w sieci WSN z dostępem losowym. dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Zaprojektować znak wodny dla obrazu cyfrowego dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Zaprojektować algorytm wprowadzania ukrytych wiadomości do obrazu cyfrowego dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Opracować metody zmniejszania jitera w cyfrowym sygnale audio dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Opracować algorytm bezstratnej kompresji danych dla sygnału mowy dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Zaprojektować algorytm kodowania predykcyjnego dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Wyznaczyć funkcję okna dla okienkowania przetwarzanego cyfrowo sygnału optymalizowaną w aspekcie minimalizacji przecieku przy założonym poziomie zniekształcenia sygnału źródłowego dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Opracować algorytm kompresji sygnału mowy wykorzystując modelowanie psychoakustyczne dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Opracować model optymalizacji transmisji radiowej z zastosowaniem technologii MIMO dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Zaprojektować modulator i demodulator wielowartościowej modulacji PSK dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Opracować algorytm śledzenia preferencji klientów sklepu internetowego dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Opracować metodologię badań przetworników A/C w aspekcie różnych ich zastosowań dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Opracować algorytm kodowania liniowego z korekcją błędów pojedynczych i podwójnych dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Projekt systemu transmisji obrazów dla drona małego zasięgu dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Zaprojektować węzeł bezprzewodowej sieci do pozyskiwania informacji metrologicznych dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Zaprojektować węzeł sieci bezprzewodowej do pozyskiwania informacji monitorujących stan zdrowia sportowca dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Projekt dostępu do internetu dla osiedla domów jednorodzinnych z wykorzystaniem optolinii dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Projekt bezprzewodowej sieci sensorowej dla monitorowania stanu zdrowia pacjentów podczas rekonwalescencji dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Projekt światłowodowego łącza SDH dla rozległego osiedla dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Projekt światłowodowej pasywnej sieci dostępowej dla biurowca dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Projekt światłowodowego okablowania strukturalnego dla dużego urzędu dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Projekt sieci WiFi dla potrzeb budynku jednorodzinnego dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
Elektryczne wyłącznik z sterowaniem przez WiFi prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
Termometr z wyświetlaczem temperatury w Internecie prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
Systema bezpieczeństwa domowa z połączeniem do telefonu komórkowego prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
Graficzne indykator z sterowaniem przez smartfon prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
Regulator prędkości obrotowej silnika indukcyjnego prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
Robot dla konkursu “Roborace” prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
Robot dla konkursu “Robosumo” prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
GPS tracker z integracją w Google-maps prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
ADC z dostępom po magistrali fieldbus prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
Miernik mikroklimatu inteligentnego domu prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska AiR
Komputerowo wspomagana ewidencja dróg dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
Aplikacja webowa do obsługi pacjentów przychodni rehabilitacyjnej dr inż. Paweł Fałat inżynierska Informatyka
Projekt ICT dla firmy prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska dowolny
Projekt sieci LAN i WLAN prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska dowolny
Przykładowe usługi chmury obliczeniowej prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska dowolny
System do zarządzania projektem informatycznym z wykorzystaniem metodyki scrum dr inż. Paweł Fałat inżynierska dowolny
System obsługi Krajowych Ram Kwalifikacji dla Akademii Techniczno-Humanistycznej dr inż. Paweł Fałat mgr/inż. Informatyka
System bezpieczeństwa rozwiązań typu IoT prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński inżynierska dowolny
Komunikator głosowy z szyfrowaniem opartym na krzywych eliptycznych: aplikacja Serwer. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Animacja i dźwięk - synchronizacja. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Rozwiązania Internetu rzeczy w zastosowaniach przemysłowych prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Badanie wpływu ataków krakerkich na rozwój zabezpieczeń prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Dom jednorodzinny – modelowanie 3D w programie specjalistycznym prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
System obrony przed atakami odmowy usługi prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Komunikator głosowy z szyfrowaniem opartym na krzywych eliptycznych: aplikacja Klient. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
System teleinformatycznego do zarządzania kryzysowego prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Bazowany na sieci typu WSN system przeciwpożarowej ochrony obszarów leśnych prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Zabezpieczony system informatyczny pojazdu prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Badania sposobów zabezpieczania bezprzewodowej sieci sensorowej przed atakiem trasowania prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Stanowisko laboratoryjne architektury komputerów prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Aplikacja do obsługi projektów naukowych prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Aplikacja do obsługi tematów prac dyplomowych prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Aplikacja do obsługi sylabusów i siatek studiów prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Aplikacja do wspomagania ankietyzacji i oceny nauczyciela akademickiego prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Context aware user authentication on mobile phone, notebook, personal computer and their combinations. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Security and privacy issues on wearable medical devices. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Detection of malware by behavioral analysis of software in mobile devices. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Runtime detection and blocking of high privileged processes in Linux kernel. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
User security in IoT environment. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Modeling of power-consumption side channel attack for KALYNA algorithm prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Automotive security (security of connected transportation - car, bike, etc.) prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Special information hiding in user generated contents (voice, video). It is similar to watermarking but also very different. Requires offline discussion. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Securing mobile devices with external root of trust prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Integrity protection for writable data partitions in Android phone prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Enabling containers on Android phone prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Hardware (or Software) Security and Privacy Issues in modern IoT Networks (somehow general, good for Master, but for Ph.D. must be more specific) prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Process privileges escalation detection system for Android phones prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Entropy Extraction from Bio-Signals in Healthcare IoT (Entropy Extraction from Bio-Signals for BAN in Healthcare) prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Efficient Side-Channel Attack Countermeasures for ECC (Elliptic Curve Cryptography) prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
TRNG and PUF as Entropy Sources for Security Applications prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Machine Learning Methods to Attack PUF implementations. prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Modeling And Detection Of Camouflaging Worm prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Internet Information Server prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A Puzzle Based Defense Strategy Against Attacks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Image Steganography prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Face Recognition Using Chunk IPCA prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Deriving Concept- Based User Profiles From Search Engine Logs prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Welcome To Online E- Learning Combination Of Universities prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Optimize Storage Placement In Sensor Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Wardrop Routing In Wireless Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Message-Efficient Location Prediction For Mobile Objects In Wireless Sensor Networks Using A Maximum Likelihood Technique prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Location -Based Spatial Query Processing In Wireless Broadcast Environments prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Stock in Management System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Human Resource Management System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Medicare And Medicate Management System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Alumini of student Information Database Management System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Web Based On E-Learning prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Online deliberation Management System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Text To Speech Converter prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Quiver: Consistent Object Sharing For Edge Services prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Measurement -Based Admission Control At Edge Routers prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Intruder exposure In Wireless Sensor Network prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Network Path Identification Mechanism To Defend Attacks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Lessening Performance Degradation In Congested Sensor Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A Precise Termination Condition Of The Probabilistic Packet Marking Algorithm prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Adaptive Task Check Pointing And Replication : Toward Efficient Fault-Tolerant Grids prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Predictable High Performance Computing Using Feedback Control And Admission Control prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
On-Line Java Compiler With Security Editor prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Detecting Denial-Of Service Attacks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Bi-Criteria Scheduling Of Scientific Grid Workflows prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Eight Times Acceleration Of Geospatial Data prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Self-Reconfigurable Wireless Mesh Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A Flat file CMS(Content Management System) prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Easy News System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
E-mail System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Online Reservation for Rent-a- Car prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Chat Messenger prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Dynamic Flash Movies prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Dynamic Flash Movies prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Investing Stock(Stock Management System) prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
E-Classified Search Engine prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
WAP Portal prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Free Forum System(Tech Book) prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
E Journal System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A Survey of Network Virtualization prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Security Schemes for Wireless Sensor Networks with Mobile sink prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Scalable Coordination techniques for Distributed Network Monitoring prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
File Transmitting in Distributed Systems prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Minimizing File Download in an Intranet prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Correlation-based Traffic Analysis Attacks on Anonymity Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Sharing Memory between Byzantine processes using policy- enforced Tuple spaces prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Reputation-Based Resource Allocation in p2p System of rational Users prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Measuring Capacity Bandwidth of Targeted Path Segments prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Multi-user diversity Gain in Cognitive Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Efficient Peer-to- peer Keyword searching prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Through Linking for transfer learning using web prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Filtering Data flow for continuous queries prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Semantic – Aware Metadata Search File Systems prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
The impact of data aggregation in Sensor networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Mobiqual QOS-Aware Load Shedding in Mobile CQ Systems prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Secure distance-based localization in the presence of cheating lead nodes prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Offshore management system prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Managing attach graph complexity through visual hierarchical prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Exploiting Predictability in Click-based Graphical Passwords prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Behavioral characteristics of spammers and their and heir network reachability properties prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Data-Providence Verification for secure hosts prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Practical attack graph Generation for network defense prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
An Evaluation of Random Testing prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Automatic Detection of Unsafe Dynamic Component Loadings prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
High Quality Separating Reflections from Images prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Content-Based Image Retrieval by Feature Adaptation and Relevance Feedback prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
De-nosing the Dermatological Image prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A Secure Recognition Based Graphical Password by Watermarking prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Three factor Authentication Method for Banking Application prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Personal Computer Access control using voice recognition method prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Refactoring-Aware Software Configuration Management prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
E-Banking Management System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Word Wide Net Ranking System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Online Insurance Management System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Virtual Knowledge Sharing prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Financial Forecast System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Multilevel Marketing System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Grid Services for Distributed System Integration prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Authenticated Multi-step Nearest Neighbor Search prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Predicting Missing Items in Shopping Carts prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Student Database Management System Using Internet and Intranet prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Load Balancing for Parallel Applications on Distributed System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Learning and Matching of Dynamic Shape Manifolds for human action recognition prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Minimizing File Download in an Intranet prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
High Resolution Animated Scenes from Stills prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Personalized Retrieval of Sports Video prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
In-Image Accessibility Indication prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Customized Online Exam using Cryptography prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Closing the Loop in Web Page Understanding prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Effective Collaboration With Information Sharing in Virtual Universities prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Crack Removal Based on Edge Detection Method prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
In- Depth Packet Inspection using a Hierarchical Pattem Matching Algorithm prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Characterizing Unstructured Overlay Topologies in Modern P2P File -Sharing Systems prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Semantics-Based Design for Secure Web Services prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Downloading Secured File using Multiple Servers prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Statistical Techniques for Detecting Traffic Anomalies Through Packet Header Data prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Distributing and Monitoring the Process in a Network prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Visualizing Student data in Web-Based Distance Education prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Bridging Domains using Word Wide prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Enhancing Downlink Performance in Wireless Networks by Simultaneous Multiple Packet Transmission prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Uncertainty Modeling and Reduction in MANETS (mobile and hoc N/W) prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Knowledge-Based Interactive Post Mining of Association Rules using Ontologies prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Secure Communication using Network Protocol prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Orthogonal Data Embedding for Binary Images in Morphological Transform Domain –a high- Capacity Approach prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Intelligent Image Enhancement and Removal of Cracks and in Digitized Paintings prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Proactive System Based Data Transfer prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
History Based Website Access Control prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Logoot: Undo distributed Collaborative Editing System on p2p Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Website Ranking System prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A Trace- Driven Approach to Evaluate the Scalability of p2p-Based Video-on- Demand Service prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Sparse Bayesian learning of Filters for Efficient Image Expansion prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
System Observer and Organizer in a connected network prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Water marking in 2-d Images prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A Self-Repairing Tree Topology Enabling Content-Based Routing in Mobile ad hoc Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
The Effect of Pairs in Program Design Tasks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Defense Mechanism Against DDOS Attacks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Online Aptitude Test based Pair Programming prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Restaurant Menu System Using Smart Phones prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A Framework for Personal Mobile Commerce Pattern Mining and Prediction prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Privacy control in smart phones using semantically rich reasoning and context modeling prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
RITAS:Services For Randomized Intrusion Tolerance prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Proteus:Multi-flow Diversity Routing for Wireless Networks with Cooperative Transmissions prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Cooperative Transmissions prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Cooperative Clustering Protocol For Energy Saving of Mobile Devices prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Mob minder: Location Based Reminder on Mobiles prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Optimal Jamming Attacks and Network Defense Policies in Wireless Sensor Network prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
On the Use of Mobile Phones and Biometrics for Accessing Restricted Web Services prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Implementation of Smart Video Surveillance System and Image Capturing Using Android Smart Phones with SMS Alert prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Digitally secured Password enabled spray robot for agricultural application prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A multi-agent MSBRT-sensory control system for intelligent security robot prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Hand gesture based wheel chair movement control for the physically disabled person prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Voice operated intelligent fire extinguisher vehicle for rescue operation prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Highly-Toxic gas leakage detection and intimation robot for chemical industries prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A novel approach of LDR&IR Based Railway Crack Detection Robot prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Design and implementation of tele-operated pick and place moving robot for industrial application prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Smart Tanker Robot for Security Operation In The Protected Area Via IVRS prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
ASK technique based fast acting intelligent surveillance robot prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Microcontroller Based wall Painting Robot For Industrial And Commercial Application prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Design and Development of Human detection robot in war field prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Bluetooth based robot control for metal detection application prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Solar Powered Radio-Frequency Operated Robot For Physically Challenged prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Utrasonic eye based obstacle detection robot car prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Development of Sensor based live human detection robot for human tracking application in landslide prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Design and implementation of Automatic path finding robot using infrared sensor prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Intelligent solar tracking robot for low cost power production strategies prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Development Of Intelligent Spy Robot With Wireless Camera For War Field prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Intelligent Touch Screen Controlled Robot prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Klon Self-Reconfigurable Wireless Mesh Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Fast Recovery in IP Networks Using Multiple Routing configurations prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Authorization Scheme For Distributedb Systems prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Detecting Malicious Packet Losses prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Optimizing The Throughput Of Data-Driven Peer-To- Peer Streaming prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Two Techniques For Fast Computation Of Constrained Shortest Pat prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Sen Steel Iron Organization prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Dynamic Search Algorithm In Unstructured peer-To- peer Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Weak State Routing For Large -Scale Dynamic Networks prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
A Geometric Approach To Improving Active Packet Loss Measurement prof. dr hab.inż. Mikołaj Karpiński mgr/inż. dowolny
Zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych do transformacji obrazów dr hab. inż. Mirosław Kordos, prof. ATH mgr/inż. Informatyka
2016
Temat Promotor Typ Kierunek Dostępność
Gra komputerowa w stylu Pixel art z wykorzystaniem Dream Maker i JavaScript dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka
Internetowy robot indeksujący strony z wybranej dziedziny dr Łukasz Więcław inżynierska Informatyka